A Konzentrative Bewegungstherapie, továbbiakban csak KBT, egy mélylélektani terápiaforma.

A KBT-nél a mozgás (Bewegung) alatt nem csak a testi/fizikai mozgást értjük, hanem egyidöben a belsö rezdülést, ez érzelmi folyamatokat is. Tágabb értelemben vett mozgás, az “életúton haladás” is, minek során folyamatosan új tapasztalatokkal bövülünk, teljesedünk és fejlödünk.

A “konzentrativ” kifejezés egy befelé forduló érdeklödö, jóindulatú figyelmet ír le. A pszichoterápia során ez a “belsö tartás” segíti a klienst érzelmeit, gondolatait testi impulzusait jobban megismerni, ezeket a jelenben értelmezni, megérteni, átértékelni.

 

 A KBT az egyént a testi, lelki és szellemi folyamatok egységeként fogja fel.

Ez az együttmüködés nem mindig akadálymentes, harmonikus. Néha a testi panaszok elötérbe kerülnek, az érzelmek, konfliktusok nem egészen nyilvánvalók. Fordított esetben az egyén túlzottan “fejnehéz”, érzelmeihez és testéhez, ezekben rejtözö lehetöségeihez alig vagy egyáltalán nincs  kapcsolata.

Ahogy a KBT “dolgozik”:

•    párbeszéd

•    az önkifejezés és önmegismerés erösitése és segítése kreatív módszerekkel (mozgás, különbözö anyagok felhasználása…).

A beszélgetés közben felmerülö problémákat, aktuális élettémát, kérdéseket, célelképzelést, a fennt emlietett módszerekkel még megfoghatóbbá, érthetöbbé lehet tenni. A test tudatos és célzott érzékelése és kipróbálása nyugalomban és mozgásban lehetövé teszi a személynek a pillanatnyi “állapotot” megérezni, ennek minden dimenziójában.

A múltba való tekintés csak olyan mértékben jelentös a KBT-ben, amennyiben ez hozzájarul a jelen jobb megértéséhez és a jövöbeli változtatások elindításához. A védett terápiás szituációban lehetöség van új gondolatokat, érzéseket “kipróbálni”.